Home
PAR Wellness/Massage
PAR Body & Beauty
PAR Bodyart/piercing
Preisliste / rates
Termine / schedule
Kontakt
Location
Impressum

 

 PARwellness

massage & more

 

 

VERFÜGBAR (bei mir im Studio, oder bei dir)/

AVAILABLE (incall or outcall)

 

NICHT VERFÜGBAR / NOT AVAILABLE

 

 

 

 aktualisiert / last update: 01.10.2018, 22.00 Uhr 

 

Datum / Uhrzeit

date / time

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

02.10.2018

D

i

e

n

s

t

a

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

u

e

s

d

a

y

 

 

 

 

 

03.10.2018

M

i

t

t

w

o

c

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

e

d

n

e

s

d

a

y

 

 

 

04.10.2018

D

o

n

n

e

r

s

t

a

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

h

u

r

s

d

a

y

 

 

 

 

05.10.2018

F

r

e

i

t

a

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

r

i

d

a

y

 

 

 

 

 

 

06.10.2018 Sa/Sat

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

07.10.2018 So/Sun

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

08.10.2018

M

o

n

t

a

g

 

 

 

M

o

n

d

a

y

 

 

 

 

P

M

o

n

d

a

y

 

 

 

 

 

 

09.10.2018

D

i

e

n

s

t

a

g

 

 

u

e

s

d

a

y

 

 

 

S

T

u

e

s

d

a

y

 

 

 

 

 

10.10.2018

M

i

t

t

w

o

c

h

 

 

e

d

n

e

s

d

a

y

 

C

W

e

d

n

e

s

d

a

y

 

 

 

11.10.2018

D

o

n

n

e

r

s

t

a

g

h

u

r

s

d

a

y

 

 

P

T

h

u

r

s

d

a

y

 

 

 

 

12.10.2018

F

r

e

i

t

a

g

 

 

 

r

i

d

a

y

 

 

 

 

C

F

r

i

d

a

y

 

 

 

 

 

1

13.10.2018 Sa/Sat

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

14.10.2018 So/Sun

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

15.10.2018

M

o

n

t

a

g

 

 

 

M

 

n

d

a

y

 

 

 

 

P

M

o

n

d

a

y

 

 

 

 

 

 

16.10.2018

D

i

e

n

s

t

a

g

 

 

 

e

s

d

a

y

 

 

 

S

T

u

e

s

d

a

y

 

 

 

 

 

17.10.2018

M

i

t

t

w

o

c

h

 

 

 

d

n

e

s

d

a

y

 

C

W

e

d

n

e

s

d

a

y

 

 

 

18.10.2018

D

o

n

n

e

r

s

t

a

g

 

u

r

s

d

a

y

 

 

P

T

h

u

r

s

d

a

y

 

 

 

 

19.10.2018

F

r

e

i

t

a

g

 

 

 

 

i

d

a

y

 

 

 

 

C

F

r

i

d

a

y

 

 

 

 

 

 

20.10.2018 Sa/Sat

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

21.10.2018 So/Sun

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

22.10.2018

M

o

n

t

a

g

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

o

n

d

a

y

 

 

 

 

 

 

23.10.2018

D

i

e

n

s

t

a

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

u

e

s

d

a

y

 

 

 

 

 

24.10.2018

M

i

t

t

w

o

c

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

e

d

n

e

s

d

a

y

 

 

 

25.10.2018

D

o

n

n

e

r

s

t

a

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

h

u

r

s

d

a

y

 

 

 

 

26.10.2018

F

r

e

i

t

a

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

r

i

d

a

y

 

 

 

 

 

 

27.10.2018 Sa/Sat

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

28.10.2018 So/Sun

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

29.10.2018

M

o

n

t

a

g

 

 

 

M

o

n

d

a

y

 

 

 

 

 

M

o

n

d

a

y

 

 

 

 

 

 

30.10.2018

D

i

e

n

s

t

a

g

 

 

u

e

s

d

a

y

 

 

 

 

T

u

e

s

d

a

y

 

 

 

 

 

31.10.2018

M

i

t

t

w

o

c

h

 

 

e

d

n

e

s

d

 

 

 

 

W

e

d

n

e

s

d

a

y

 

 

 

01.11.2018

D

o

n

n

e

r

s

t

a

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

h

u

r

s

d

a

y

 

 

 

 

02.11.2018

F

r

e

i

t

a

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

r

i

d

a

y

 

 

 

 

 

 

03.11.2018 Sa/Sat

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

04.11.2018 So/Sun

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAR Massage & Wellness for men / Opfikon / Zürich / Schweiz | date@massage-man4men-zuerich.ch